Vremenska prognoza

MobileTran

Jesu li se osjećaji razvili kako bismo druge osobe natjerali na suradnju?

Sljedeći put kada budete ljuti na prijatelja koji vas je iznevjerio ili zahvalni onome čija vas je velikodušnost iznenadila, razmislite o ovome: možda u stvari pregovarate kako bi se ta osoba u budućnosti bolje odnosila prema vama. Prema kontroverznoj novoj teoriji naši osjećaji su se razvili kao alat za manipulaciju drugim osobama kako bi one surađivale s nama. Do sada je većina psihologa ljutnju doživljavala kao način izražavanja nezadovoljstva kada nam druga osoba naškodi. Isto tako, na zahvalnost se gledalo kao na znak zadovoljstva kada nam netko učini uslugu. U oba slučaja, na osjećaje se gleda kao na kratkoročne reakcije na neposrednu korist ili štetu.

Ali oni su više od toga, kaže John Tooby, evolucijski psiholog s Sveučilišta California u Santa Barbari. Bijes, kaže on, ima isto toliko veze sa suradnjom kao i sa sukobom, a emocije se koriste kako bismo druge prisilili na dugoročnu suradnju. Tooby i njegovi kolege smatraju kako naša ljutnja ili zahvalnost odražavaju naše prosudbe o tome koliko druga osoba žrtvuje za nas - i hoće li to nastaviti činiti i u budućnosti.

Na primjer, možda ćete biti ljuti na prijatelja koji je otkazao sastanak za večeru kako bi gledao neku TV emisiju, ali ne i na onog koji je to učinio da odvede svoje dijete u bolnicu. Tooby ističe kako vam je šteta u oba slučaja ista, ali ponašanje prvog prijatelja ukazuje na njegovu nisku razinu brige za vaše interese - što pokreće ljutnju - dok ponašanje drugog prijatelja to ne čini. Kao drugi primjer, Tooby je utvrdio kako je 296 učenika volontera bilo spremnije na suradnju s nevidljivim partnerom kada se taj partner odrekao dobiti kako bi im dao novac. Te zahvalnosti nije bilo kada im je partner dao isti iznos novca ne kao uslugu, već da izbjegne plaćanje kazne.

Sve to sugerira kako bi ljutnja i zahvalnost - a možda i drugi osjećaji - mogli biti alat za pojačavanje mentalnog podešavača partnerove suradnje, kaže Toobyjev kolega Aaron Sell. Naljutite se ne kada vas netko povrijedi, nego kada njihova djela otkriju da je njihov podešavač suradnje postavljen niže nego ste očekivali, a vaša ljutnja je ujedno prijetnja da ćete smanjiti svoj podešavač i poticaj drugim osobama da svoj pojačaju. Pokazujete zahvalnost ne kada netko učini nešto korisno za vas, nego kada je njihov podešavač postavljen više nego ste očekivali, a to signalizira da i vi planirate pojačati svoj. » Potraži više...