Vremenska prognoza

MobileTran

Moć pokretanja molekula

Fotoni od kojih se sastoji sunčeva svjetlost možda i nemaju masu, ali oni još uvijek nose moment i na taj način primjenjuju silu na sve što dodirnu. Doduše, to nije velika sila. Na razini mora na Zemlji, "radijacijski tlak" sunčeve svjetlosti je oko 50 milijuna puta manji od atmosferskog tlaka. Međutim, kada se primijeni na sitne predmete ili preko velikog područja, on postaje nešto s čime vrijedi računati.

Novo područje optomehanike ide čak i dalje od toga. Ovdje se svjetlost koristi za kontrolu mehaničkih komponenti na nanorazini. Prošle je godine jedan tim koristio ovaj princip kako bi pojačao mehaničke oscilacije malog rezonatora na isti način na koji se svjetlost pojačava u laseru. Korištenjem svjetlosti za uklanjanje energije iz takve strukture i time ga hladeći, također možemo promatrati njegovu vibracijsku energiju u nultoj točki - koja predstavlja ostatak kvantne energije koja u teoriji ostaje prisutna čak i na apsolutnoj nuli - i tako testirati kvantne efekte kod objekata većih od atoma i molekula. » Potraži više...