Vremenska prognoza

MobileTran

Usporavanje svjetlosti

Zamislite pretjecanje svjetlosti na svom biciklu. To je savršeno moguće. U vakuumu, svjetlost putuje konstantnom brzinom. Međutim, ulaskom u bilo koji jači medij ona usporava. To rezultira efektom po imenu refrakcija. Na primjer, zrake svjetlosti koje se odbiju od štapa dijelom uronjenog u vodu ubrzavaju kada izađu iz vode i mijenjaju smjer, pa uronjeni dio štapa izgleda kao da je savijen prema gore. Faktor kojim svakodnevne tvari usporavaju svjetlost s njene brzine u vakuumu (njihov indeks loma) općenito je malen. Za staklo on iznosi oko 1,5, za vodu iznosi 1,33, a za zrak samo 1,0003, a to još uvijek rezultira većim brzinama nego što ih možemo zamisliti.

Tako su Lene Vestergaard Hau sa Sveučilišta Harvard i njezin tim dobili ideju kako usporiti svjetlost: stvoriti tvar s ogromnim indeksom loma. Oni su 1999. godine proizveli Bose-Einsteinov kondenzat od natrijevih iona ohlađenih gotovo potpuno do apsolutne nule. Osvjetljavanjem tog kondenzata uz pomoć lukavo podešenog lasera, on je mogao nakratko postati proziran. Medij je imao indeks loma od oko 18 milijuna, a usporavao je drugi impuls lasera poslan kroz njega na svega 17 metara u sekundi.

Takva bi "usporena svjetlost" mogla biti korisna kod optičkog mjerenja dajući laserskim interferometrima više vremena za mjerenje vrlo malih udaljenosti. Također bi mogla povećati učinkovitost komunikacija zasnovanih na optičkim vlaknima, dopuštajući da se svjetlosni signali koji putuju pri različitim brzinama isprepliću bez međusobnog sudaranja. » Potraži više...